Sony กำลังพัฒนาระบบ AI ที่ช่วยผู้เล่นวางแผนเวลาเล่นเกมได้

Sony กำลังพัฒนาระบบ AI ที่ช่วยผู้เล่นวางแผนเวลาเล่นเกมได้

ดูเหมือนว่าทาง Sony กำลังพัฒนาระบบ AI ใหม่ให้กับเครื่องเกม PlayStation 4 และ PlayStation 5 อยู่ จากข้อมูลสิทธิบัตรล่าสุดที่ทาง Sony ทำการจดทะเบียนไป คาดว่าระบบ AI ดังกล่าวนี้อาจจะอัปเดตให้ผู้เล่นได้เริ่มใช้กันในเร็ว ๆ นี้ผ่านทาง Firmware ล่าสุดเริ่มจากของ PlayStation 5

โดยระบบ AI ที่ทาง Sony ทำการพัฒนานี้จะเป็น AI ช่วยคำนวณระบบเกมของเครื่อง PS5 ซึ่งก็อาจจะไม่ได้ช่วยได้ทุกเกมแต่จะเน้นไปที่เกมดัง ๆ จากทั้งเกม exclusive ของโซนี่เองและเกมดังจาก third-party การทำงานของมันคือมันจะช่วยคำนวณเวลาที่ต้องใช้เล่นเกมนั้น ๆ ว่าแต่ละช่วงของเกมจะต้องใช้เวลาในการเล่นเท่าไหร่ และจะช่วยแจ้งเตือนผู้เล่นว่าฉากนั้น ๆ จะต้องใช้เวลาเล่นประมาณกี่นาที ถ้าผู้เล่นมีเวลาไม่มากนักก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเล่น โดยเวลาที่ AI ตัวนี้คำนวณก็จะขึ้นกับความสามารถของผู้เล่นรวมถึงความสามารถและอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครในเกมนั้น ๆ ด้วย

ยกตัวอย่างเช่นผู้เล่นต้องการจะทำภารกิจหรือจะเล่นเกมฉากใดฉากหนึ่ง ตัวเกมก็จะมีการแจ้งเตือนเวลาที่จะต้องใช้ในการเล่นของฉากนั้น ๆ มาให้ว่าอาจต้องใช้เวลาเล่นประมาณกี่นาที ซึ่งถ้าผู้เล่นมีการกำหนดตารางเวลากิจกรรมอื่นที่ต้องทำไว้ เช่นตั้งเวลาดูรายการทีวีหรือดูหนังไว้ตอนเที่ยง ถ้าหากเวลาที่ต้องใช้ในการเล่นเกมนั้นเกินกว่ากำหนดการที่วางไว้มันก็จะช่วยแจ้งเตือนว่าไม่ควรเริ่มเล่นเกมตอนนี้

นอกจากนี้ AI ดังกล่าวยังช่วยคำนวณการทำภารกิจอื่นภายในเกมให้อีกด้วย ว่าภารกิจไหนใช้เวลาน้อยกว่า หรือมีทิปอะไรในการเล่นให้ผ่านภารกิจนั้นบ้างที่จะช่วยให้ผ่านฉากได้เร็วขึ้น โดย AI จะนำทุกอย่างมาคำนวณให้หมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของระบบเกม ความยาวของเนื้อหา พลังของตัวละคร โดยอาศัยหลักการของ machine learning และอัลกอริทึม

แม้ว่าสิทธิบัตรนี้จะแสดงภาพเป็นเกม God of War ซึ่งเป็นเกมของ PS4 แต่ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าระบบนี้จะไม่ได้รองรับเครื่องเกมเก่าอย่าง PS4 แล้ว แต่เน้นทำให้ PS5 มากกว่า